dimarts, 25 d’abril de 2006

QUÈ ESTÀ PASSANT A CASTELLAR DEL VALLÈS?

Fa uns quinze dies algú em digué que la situació a Castellar del Vallès ja s'haviat normalitzat. Els darrers incidents ens indiquen que ni de lluny, que la situació és cada cop més preocupant, i que el nazi-feixisme ecspanyols actua amb total i plena llibertat. Agressions, insults, vexacions, humiliacions són a l'ordre del dia. I tot, repeteixo, tot, és degut a un sol fet: a la connivència dels aparells judicial i policial ecspanyol. No debades, la Guàrdia Civil, considera que els skins nazis són la seva gent. Per això passa que, casualment, els detinguts se'ls escapen de les dependències policials. I que quan són portats davant dels jutges, aquests els deixen en llibertat. En llibertat per organitzar una nova cacera. Però el més greu és que aquest sentiment d'impunitat està fent que la gent o bé s'inhibeixi quan és testimoni d'una agressió o bé fins i tot opti pel cavall guanyador i fins i tot aplaudeixi els insults i les amenaces, les agressions. Ja faig mesos vaig proposar la creació o restabliment de Plataformes Antifeixistes (PAF) o de Grups de Defensa de la Terra (GDT) d'àmbit local, un dels objectius dels quals seria elaborar un registre d'individus implicats en trames nazi-feixistes ecspanyoles, per tal de denunciar-los mediàticament, cercar i denunciar les connivències amb què compten (perquè en compten) amb els cossos funcionarials més reacis a la llibertat i la normalització de Catalunya. No hem de baixar mai la guàrdia i no enganyar-nos: malgrat tots els discursos contra la immigració, l'ecspanyolisme té com a principal obsessió una Catalunya lliure i sobirana. Si ara s'abraona sobre la immigració estrangera és perquè, covards de mena com són, la perceben com la baula més feble, la més assequible i sobre la que poden actuar amb més impunitat. Per això cal tallar d'arrel tota consolidació del moviment racista ecspanyol, i denunciar-ne les connviències en els aparells judicials i policials de l'Estat ecspanyol a Catalunya.
Esclafem el feixisme! Esclafem Ecspanya!