dissabte, 12 de novembre de 2011

INCOMPATIBILITATS

LA DE LA DRETA, SOBRA...