dijous, 8 de desembre de 2011

DE QUAN ELS CATALANS PENSÀVEM GEOPOLÍTICAMENT... I NO FÈIEM EL PRÉSSEC


VIA FORA ALS ADORMITS! (1734)


«... podria lograr-se... la quietud de la Europa assegurant
la llibertat que“s deu a Catalunya, Aragó,
y València. Per fundar est projecte, diré que una
monarchia de Borbón en Castilla sols pot enfrentar-
se fent-la incomunicable ab França. Ab un
altre o regne o república intermèdia que,,
aliada ab Portugal, resistís a dit Borbón rey de Castilla y,
comunicable ab las potencias marítimas per lo
Occeano y Mediterraneo, no temés al gran poder
de la França; dic que“s balancejaria lo equilibri de
Europa. És cert que esta nova potència o república
no podria, sola, resistir molt temps a la França,
però, aliada necessàriament ab los altres confinats
ab esta y ab Portugal, mutuament concorreria a
defensar-se, los vehins de França, y Portugal de
Castilla. Per est fi repetesc que deuria dit regne
separat o república, extendrer-se per los Pirineus
fins al Occeano per dividir enterament la França
de la Castilla; y per esperar y enviar més promptes
los socorros a Inglaterra y Olanda. Qualsevol veurà
que, tripartit com diré lo continent d'España en
tres dominis separats, quedaria lo del centro més
dilatat que junts los dels dos extrems: però la situació
de estos bastaria per defensar-se de francesos
i castellans, revivint, en lo domini ceñit de estas
dos nacions, lo valor y política ab que los memorables
reys de Aragó se'n defensaren sigles enters.
Per dividir en esta providencia lo continent de
España ab alguna proporció, he remirat las cartas
geogràphicas, a las quals remeto a tots. Ajustant al
regne de Portugal lo de Galicia, se fa quasi
rectilineal ab lo de Castilla des de migdia fins al
Nort. Igualment añadint al nou domini de Aragó
lo que França y España posseeixen en los extrems
dels Pirineus, enterament los divideix, y queda lo
regne de Castilla encara més vast que sos dos
confinats, en lo sol continent. D'esta manera, los
en lo sol continent. D'esta manera, los confins de
Castilla serian los corresponents a Algarbes, Portugal
y Galicia, que compondrian lo domini de
Portugal. Los orientals correspondrian al de Aragó:
consistent des de Marino Sant-Ander a Fuen-
Libre o origen de Ebro, seguint aquest riu fins a la
frontera de Navarra; de esta (compresa) baixant
als enters regnes de Aragó, València y Múrcia fins
al mar. Per confins ab França, deuria restituhirse a
est domini tot lo que França ha usurpat en lo llarg
dels Pirineus, ço és en Catalunya, los comtats de
Rosselló, Conflent y Cerdanya, y en Navarra y
Guipuzcoa las parts corresponents. Per la Nova
España (conquistada en temps de Fernando cathòlic
y Isabel) deduhiria dit domini de Aragó son
dret en un congrés. Dits sis regnes y provincias,
regits cada un ab sas lleys provincials justas y
antiguas, que la sola tirania present té sepultadas,
formarian un regne, o república libre que, ab justa
soberania, concorreria a salvar lo equilibri de Europa.
Són sis dominis provincials (unint-s-y
Bizcaya y Guipurcoa) que a més de la comuna
utilitat tenen just dret per separar-se del domini de
un Borbón en Castilla: primo Catalunya, 2. Aragó,
3. València..., 4to. lo regne de Múrcia..., 5to. Navarra
entera.... 6to. Ias señorias de Bizcaya, Guipuzcoa
y Alaba.»

Nota: La negreta és meva (JS)

Etiquetes de comentaris: