dimarts, 20 de març de 2012

LA VEU DE REAGRUPAMENT, NUM. 13 (MARÇ 2012)


Acaba de sortir el número 13 de LA VEU butlletí de Reagrupament. A partir d'ara comptarà amb 8 pagines, fet que permetrà incloure entrevistes i més informació orgànica i d'altres àmbits.

Bona lectura!!!

Etiquetes de comentaris: