dimarts, 15 de juliol del 2003

Salut a tothom, des d'aquí us informarem de totes les notícies i opinions que considerem interessants per la consecució d'una CATALUNYA LLIURE.

Hi everyone, from here you'll find interesting news and opinions for the consecution of a FREE CATALONIA.