dilluns, 14 de febrer de 2011

Superats els 8.000 amics de la WORLD COALITION FOR CATALONIA INDEPENDENCE!

El primer de gener us anunciava que la causa del Facebook WORLD COALITION FOR CATALONIA INDEPENDENCE, que vaig crear el mes d'agost del 2008, havia agregat 7.000 amics.

Doncs bé, menys de dos mesos després, em plau anunciar-vos que ja hem superat els 8.000!

Només en aquest diumenge, més de 50 amics s'hi han agregat!

Us en vull donar les gràcies i com sempre dic, hem de continuar la feina.

Ara l'objectiu són els 9.000 i... perquè no, els 10.000 amics en els propers mesos .... o setmanes!

Etiquetes de comentaris: