dilluns, 10 de gener del 2005

SENYOR FRANCO,

Senyor Antoni Franco, director del Periodico de Catalunya, ¿demanarà vostè moderació als senyors Bono, Fraga, Mayor Oreja, Ibarra, Piqué, Camps, etc.? Només és una pregunta.