divendres, 30 de setembre de 2005

WHY HELP DIDN'T ARRIVE TO KATRINA HURRICANE VICTIMS