dissabte, 9 d’abril de 2005

DIUEN QUE NO SÓN LLIURES

El cas és com un cabàs. El discurs de l'ecs-panyolisme sosté que les eleccions al Parlament de Gasteiz no són plenament lliures, perquè hi ha polítics que han d'anar amb escorta i d'altres que no. ¿Ens prenen per imbècils o què? En totes les democràcies del món hi ha polítics que estan obligats a portar-ne, d'escorta i d'altres que no. El fet de portar-ne és una conseqüència directa de l'existència de la percepció d'un risc per la vida del polític en qüestió. I d'on sorgeix aquest risc? Doncs de l'impacte que damunt de la societat en general, i en determinats sectors concrets, té les decisions i les polítiques que aquest polític pren o implementa. Dit d'una altra manera, la servitud de portar escorta, va amb el sou de polític. Tu no pots pretendre que la teva actuació no té un impacte determinat en la societat. Sobretot si pertanys al partit que governa o ha governat.

El punt realment clau és preguntar-se perquè les decisions que el polític de torn pren o les polítiques públiques que implementa, aixequen reaccions violentes en una part de la societat. Allò que cal fer és treballar per apaivagar i eliminar aquestes reaccions. Aixó es pot fer a través d'una accentuació de la repressió, fet que retroalimenta la violència, sobretot si l'adversari compta amb un important teixit social. O bé a través de l'acomodació de les demandes i de l'assoliment de compromisos o acords que desactivin les causes de la violència. No hi ha volta de full.

L'única crítica que mereixen aquestes eleccions, és que s'ha prohibit que un partit o formació que representa dotzenes de milers de ciutadans, pugui concórrer a les eleccions