divendres, 29 d’abril de 2005

MAS I CAROD, L'ESTRANYA PARELLA

Amb pocs dies de diferència, Mas i Carod han pronunciat dos discursos que han obtingut un important ressò mediàtic. Tanmateix, en ambdós casos, el contingut del missatge és escandalosament preocupant. Vegem-ho.

En el cas de Mas, és directament de jutjat de guàrdia. Diu que cal reclamar, però posa com a límit la constitució. És a dir, vol tallar les ales al poble català. La pregunta és senzilla, quan mataràs el pare, Arturet? És que no veus que si ens autolimitem, en comptes d'autodeterminar-nos, mai no farem res, mai no serem res més que una fotuda "comunidad autònoma" espanyola més? No vas bé, noi. El teu discurs comença a ser massa "constitucionalista"... ecspanyol. I per aquí no passo.

En el cas de Carod, sembla ser que ara ha descobert el federalisme dels ecspanyols. Mare de déu senyor. El federalisme dels ecspanyols és inexistent, bé, existeix només en el cap d'un d'ells, en Pasqual Maragall, l'únic ecspanyol que es considera federalista. Siguem seriosos, please, el federalisme ecspanyol dels Guerra, Gonzalez, Zapatero, etc. és més un federalisme "a la llatinoamericana" que no pas a l'europea. És a dir, és un federalisme inexistent i retòric. I en tot cas, l'únic federalisme acceptable, transitòriament, és el plurinacional, la qual cosa vol dir que s'hauria de fer sobre la base de les 4 nacions existents a l'interior de l'estat espanyol, i mai en base a les actuals 19 comunitats autònomes (si comptem Sabta i Melilla). Una altra cosa és que cadascuna d'aquestes 4 nacions es volgués descentralitzar regionalment i de forma sobirana.

Vull pensar que el punt 5 de la conferència de Carod, és un intent d'accentuar les contradiccions del PSC amb el PSOE, que hi són, i cada cop més fortes. La prova és que el dinosaure Guerra comença a amenaçar. També vull pensar que el Carod real és el que respon més al punt 7, un apartat que goso dir que és perfecte i, clau. Ja vaig dir fa molt mesos, en aquest mateix blog, que el Govern Català ha de disposar d'una Conselleria (jo els canviaria el nom i diria Ministeri) de Relacions Internacionals.

Però si, com diuen els mèdia ecspanyolistes Carod ha renunciat a l'independentisme, llavors haurem fet un mal negoci.