dissabte, 4 de juliol de 2009

PREN-NE NOTA, TALÒS!

Aquest post s'adreça particularment a un dels polítics més nefastos que patim. Em refereixo al president del Parlament del zoo, el nom del qual no mereix ni ser esmentat, perquè fer-ho, comporta l'obligació de rentar-se tot seguit la boca i les dents.

Resulta que s'acaba de fer públic un dictamen sobre la no-admissió per part de la Mesa del Parlament, de la ILP sobre l'Autodeterminació de Catalunya. Podeu veure'n els detalls aquí. A continuació reprodueixo les seves conclusions, que deixen ben a les clares, quina púrria de polítics tenim. Senzillament és tota una lliçó de democràcia moderna i desenvolupada, enfront l'encarcarada i restrictiva que predomina en l'esfera oficial.

 • Declarant inconstitucional una iniciativa legislativa popular en un estadi tan primari del procés legislatiu, la mesa del Parlament s’atribueix funcions i competències que pertanyen de manera exclusiva al Tribunal Constitucional Espanyol.

 • La mesa del Parlament es troba davant d’una llacuna procedimental, és a dir, desconeix quin procediment hauria de seguir per tal de declarar inconstitucional una proposició de llei en un estadi tan inicial. El que resulta evident és que aquesta llacuna jurídica no es pot superar vulnerant drets i garanties processals dels ciutadans i envaint competències del Tribunal Constitucional.

 • La mesa vulnera garanties processals constitucionals i els processos constitucionalment establerts per a declarar inconstitucional una disposició normativa o resolució sense força de llei.

 • La mesa hauria d’haver admès a tràmit la iniciativa legislativa popular i un cop la proposta pugui ser qualificada com a resolució o disposició sense força de llei incoar el procediment previst a l’ordenament jurídic Espanyol, als articles 161.2 CE i 76 i 77 LOTC

 • La mesa no és competent per a determinar qui té la competència constitucional.

 • La mesa del Parlament vulnera drets de participació política dels ciutadans en base a criteris d’oportunitat política.

 • La mesa del Parlament nega la competència al Parlament de Catalunya vulnerant resolucions Parlamentàries (mai declarades inconstitucionals) que afirmen que Catalunya és una nació i es reserva a exercir el dret a l’autodeterminació.

 • La mesa del Parlament actua de manera incongruent ja que ha admès altres proposicions de llei que posteriorment han estat declarades inconstitucionals.

 • La lògica aplicada per la Mesa del Parlament limita sine die la possibilitat d’assumir competències noves per part de la Generalitat.


 • Pren-ne nota, talòs!

  2 Comments:

  Anonymous marc said...

  Això s'ha de difondre.

  4 de juliol de 2009 a les 17:06:00 CEST  
  Anonymous Josep-Empordà said...

  Encara recordo quant fa uns anys, al denunciar la impostura d'Esquerra per haver lliurat la Nació a qui governa Espanya impedint qualsevol progrés nacional i econòmic de Catalunya, ens sentiam a dir de tot menys "guapos".

  Ara, alguns d'aquells que ens "combatian" des d'Esquerra, ho continuan fent des d' "altres coses".

  És d'esperar quer tot plegat sigui a fi de bé i no haguem de lamentar un altre ensulsiada...potser serian ja masses, no?.

  No sé jo si Catalunya pot resistir moltes més derrotes propiciades pels seus propis fills.

  5 de juliol de 2009 a les 10:18:00 CEST  

  Publica un comentari a l'entrada

  << Home