dissabte, 17 de juliol del 2004

Primer Aniversari del Blog

Ara ha fet un any que vaig començar a fer aquestes reflexions al ciberespai. FELICITATS!. Segons les estadístiques aquest és el 60è post que penjo. Realment el meu nivell de dedicació ha estat baix, si tenim en compte que algunes de les definicions de blog afirmen que, per norma general, els blogs s'actualitzen cada dia o, fins i tot, diverses vegades cada dia. La raó de la meva escassa productivitat, òbviament, la feina i el dia a dia que se't menja el temps i la calma. De totes maneres, gràcies per aquells que m'heu enviat comentaris al blog, a l'adreça electrònica o bé que me'ls heu dit de viva veu. PER MOLTS ANYS!